Влог

Веб-страница што содржи редовно ажурирана листа на коментари и линкови до информации на интернет. Често служи како јавно достапна содржина за поединец или група и има тенденција да одразува различни ставови.

Албански

Vlog

Англиски

vlog