Визуелно размислување

Креативна дејност заснована на емоционална и смисловна релација и ликовни обопштувања на делови од визуелен текст.

Албански

Të menduarit vizual

Англиски

visual thinking