Визуелна уметност

Уметност изградена врз основа на претстави што се гледаат.

Албански

Art vizual

Англиски

visual arts