Art vizual

Arti i ndërtuar në bazë të shfaqjeve që shihen.

Anglisht

visual arts