Визуелна писменост

Умешност за анализирање и за синтетизирање на визуелната реалност, умешност за толкување на визуелен медиумски текст, познавање на основите на визуелната култура.

Албански

Edukim vizual

Англиски

visual literacy