Визуелна креација

Процес на градбена дејност во сферата на медиумите заснована на користење претстави од медиумската низа и нејзините предметни резултати.

Албански

Kreacion vizual

Англиски

visual creation