Kreacion vizual

Proces i veprimtarisë strukturore në sferën e mediave, të i bazuar në përdorimin e shfaqjeve nga sekuenca mediatike dhe rezultatet e saj.

Anglisht

visual creation