Визуелизација на податоци

Kомбинирање на дизајнот со новинарска приказна за корисникот да добие содржина, на којашто не може да одолее. Bизуелизирањето на податоците овозможува полесно разбирање на некое прашање или приказна. Огромни тешки табели со многу колони и стотици редови не се многу интересни за објавување. Тоа е најлесен начин да се закопа приказната. Денес дел од алатките за визуелизација се бесплатни.

Албански

Vizualizimi i të dhënave

Англиски

Data visualization