Vizualizimi i të dhënave

Kombinimi i dizajnit me storjen gazetareske, me qëllim që përdoruesi të fitojë përmbajtje, të cilës nuk mund t’i rezistojë. Vizualizimi i të dhënave mundëson kuptim më të lehtë të ndonjë çështjeje ose tregimi. Tabelat shumë të mëdha dhe të rënda me shumë kolona dhe qindra rreshta nuk janë shumë interesante për t’u publikuar. Kjo është mënyra më e lehtë për ta varrosur tregimin .Sot, një pjesë e mjeteve të vizualizimit janë falas.

Anglisht

Data visualization