Визуелен текст

Порака во вид на фотографија, видео без звук, плакат, анимација и сл. наменета само за визуелна перцепција од страна на примачот.

Албански

Tekst vizual

Англиски

visual text