Виртуелен

1. Што е вклучен или симулиран на компјутер или компјутерска мрежа.

2. Појавување или постоење првенствено онлајн.

3. Постоење во виртуелната реалност или во нешто во врска со неа.

4. Користење виртуелна меморија или нешто во врска со неа.

Албански

Virtual

Англиски

virtual