Virtual

1. I aktivizuar ose i simuluar në kompjuter ose në rrjet kompjuterik.

2. Që shfaqet ose  ekziston kryesisht në internet.

3. Që ekziston në realitetin virtual ose në diçka lidhur me të.

4. Shfrytëzimi i memories virtuale ose diçka lidhur me të.

Maqedonisht

Виртуелен

Anglisht

virtual