Videospot, videoklip

Është shprehje artistike e sekuencës së planeve me kohëzgjatje të shkurtër. Përdoret zakonisht si videoshfaqje për ndonjë pikë muzikore ose reklama.

Anglisht

Video clip