Видеоспот, видеоклип

Уметнички израз на последователност на кадри со кусо времетраење. Се користи обично како видеоприказ за некоја музичка нумера или за реклами.

Албански

Videospot, videoklip

Англиски

Video clip