Видеоспот, видеоклип

Краток аудиовизуелен медиумски текст (рекламен, музички итн.).

Албански

Videoklip

Англиски

video clip, music video