Videoklip

Tekst i shkurtër mediatik audiovizual (reklamues, muzikor etj).

Anglisht

video clip, music video