Videopirateri

Shumëzim dhe shfaqje joligjore tëe teksteve mediatike audiovizuale.

Anglisht

video piracy