Videomontazh

1. Proces i editimit të videomaterialit duke përdorur teknologjitë digjitale, për të fituar pamjen ose efektin e dëshiruar.

2. Procedurë e rregullimit të imazhit me tonin.

3. Procedurë e shtimit të elementeve vizuale (titra, tekst i shkurtër, fotografi etj.) në videomaterial.

Anglisht

Video editing