Videomashtrim

Video ose audio incizim i rremë i krijuar me transformim digjital të video ose audiomaterialit real. Përmes inteligjencës artificiale bëhet zëvendësimi i fytyrës ose zërit me të dikujt tjetër. Ky mashtrim përdoret për përhapje të informacioneve të rreme dhe për shkaktim të dëmit. Mund të jenë në formë të parodisë ose a.q. “mashtrim porno”.

Anglisht

deepfake