Videoart

Art i krijimit të tekstit mediatik me ndihmën e videoteknikës.

Maqedonisht

Видеоарт

Anglisht

video art