Уредување

1. Mенување текстови од секаков вид за да бидат појасни, посоодветни или поефективни.

2. Подготвување (содржина, на пример, литературен материјал) за објавување или за јавна презентација.

3. Раководење со професионална новинарска редакција во медиум или со поединечна рубрика во редакцијата.

Албански

Redaktim

Англиски

editing