Уредник на рубрика/содржина

Лице задолжено за уредување на содржината во печатен, електронски или дигитален медиум во одредена област или категорија.

Англиски

content editor