Уредувачка независност

Целосна слобода на уредниците и на новинарите да одлучуваат дали нешто ќе објават или не, дали ќе коригираат или ќе повлечат некој новинарски производ, независно од сопствениците на медиумот и од нивните спонзори, институции или нивни претставници. Во тоа тие се водат од уредувачката политика којашто се базира на јавниот интерес и за информирање на јавноста. За темите што ја засегаат уредувачката политика, пожелно е медиумите да имаат свој правилник во којшто подетално ќе се обработат овие прашања, а новинарите секогаш ќе може да пронајдат одговор на својата професионална дилема.

Албански

Pavarësia redaktuese

Англиски

editorial independence