Redaktim

1. Ndryshimi i shkrimeve të çfarëdo lloji, që të jenë më të qarta, më përkatëse ose më efektive.

2. Përgatitja (përmbajtja, për shembull material letrar) për publikim ose prezantim publik.

3. Menaxhimi i redaksisë gazetareske profesionale në media ose i rubrikës së veçantë në redaksi.

Maqedonisht

Уредување

Anglisht

editing