Уредник

1. Лице задолжено за уредување каков било текст.

2. Лице задолжено за насоката и содржината на печатен, електронски или дигитален медиум.

Албански

Redaktor

Англиски

editor