Uebiner

Videokonferencë e cila mbahet përmes internetit në kohë reale. Lidhen individë nga e gjithë bota, që bisedojnë për një temë të caktuar. Platformat ofrojnë edhe mundësi për parashtrim të pyetjeve dhe biseda me organizatorin. Për prani nevojitet fillimisht regjistrimi dhe sipas  nevojës instalimi i softuerit, i cili përdoret për videokonferencë.

Maqedonisht

Вебинар

Anglisht

Webinar