Uebi semantik

Koncept për zhvillimin  e uebit (WWW) në mënyrën në të cilën do të mundësojë që përmbajtjet e internetit të lexohen dhe klasifikohen nga kompjuterët. Qëllimi kryesor i këtij versioni të ri të uebit është që ai të përshtatetet për lexim dhe përpunim automatik. Për uebin semantik përdoret edhe shkurtesa Web 3.0.

Anglisht

semantic web