Ueb i thellë

Pjesë e hapësirës ueb, përmbajtjet e së cilës nuk janë të indeksuar dhe nuk mund të gjenden me kërkim të zakonshëm përmes kërkuesve të internetit. Këto faqe mund të gjenden vetëm nëse dihet adresa e saktë URL ose IP, megjithëse shpesh mund të nevojitet fjalëkalim ose mënyrë tjetër e verifikimit. Një pjesë e kësaj hapësire të thellë ueb është edhe Uebi i errët (Dark Ueb), shih. Uebi i errët.

Maqedonisht

Длабок веб

Anglisht

deepweb