Парадоксот на Милтон

Став кој тврди дека практиката и теоријата не секогаш се поклопуваат, повикувајќи се на англискиот поет Џон Милтон кој, иако работел како цензор за Кромвел, се залагал за слобода на говорот.

Албански

Paradoksi i Miltonit

Англиски

Milton’s paradox