Панел-дискусија, панел

Јавна дискусија со учество на неколку познавачи на определена тема; дискусија на тркалезна маса.

Албански

Diskutim-panel

Англиски

Panel discussion