Перестројка

Политичка и економска реформа во Советскиот Сојуз, воведена од Михаил Горбачов во доцните 80-ти, заедно со гласноста, со цел престројување (перестројка) на политичкиот и на економскиот систем и надминување на стагнацијата. В. Гласност.

Албански

Perestrojka

Англиски

Perestroika