Публицитет

Внимание што се дава во јавноста на некоја појава или на некоја личност со помош на средствата за масовно информирање, на книги или преку други средства (јавни собири, прес-конференции, семинари итн.).

Албански

Publicitet

Англиски

Publicity