Психолингвистика

Наука за изучување на психолошките аспекти на јазикот и учењето на јазикот.

Албански

Psikolinguistikë

Англиски

Psycholinguistics