Програмски сервис

Целина од програми и други елементи на една единствена аудио- или аудиовизуелна медиумска услуга на радио или телевизија.

Албански

Shërbim programor

Англиски

Program service