Продолжение

Нешто што продолжува или завршува одреден процес или активност; продолжување на нешто што е веќе започнато или направено; вест (или вести) коишто следуваат по нешто што е претходно објавено; последователна студија на истите испитаници.

Албански

Vazhdim

Англиски

follow-up

За повеќе види: