Пристрасност

Однапред оформено мислење, субјективност или пристрасност во проценување на нешто. Личен суд што е под влијание на предубедување за поединци, групи, родови, ориентации, идеологии, раси, земји. Медиумските пораки често можат да бидат креирани под влијание на овие фактори.

Албански

Anshmëri

Англиски

bias