Пристап

Способност на медиумските корисници да одговорат на медиумите и/или да  продуцираат свој сопствен текст. Пристапот се дефинира според тоа како, кога, каде и колку често луѓето имаат пристап до неопходните алатки, технологија и дигитални вештини неопходни за да напредуваат. Овој термин го опфаќа разбирањето на начинот на функционирање на медиумите, технологијата и интернетот.

Албански

Qasje

Англиски

аccess