Прашања и одговори

1. Разговор, интервју, дискусија.

2. Начин на известување кога репортерот му поставува прашања на соговорникот, од кого добива одговори.

3. Завршен дел од презентација, состанок, средба што е наменет за соговорниците да поставуваат прашања и да добиваат одговори.

Албански

Pyetje dhe përgjigje

Англиски

Q&A, question and answer