ПР-професионалец, специјалист за односи со јавноста

Лице кое работи во делот на односите со јавноста и остварува блиски контакти со клиентите, со цел да ја разбере вредноста на нивната стока, услуга или организација. Како резултат на тоа, лицето ја презентира таа вредност на определена публика, создавајќи кампањи коишто ќе влијаат на тоа како ќе биде прифатен клиентот.

Англиски

PR professional