Постпродукција

Фаза од производството на снимена медиумска содржина (филм, реклама итн.) која следува по продукцијата, кога се завршува снимањето и започнува монтажата на визуелните и аудиоматеријалите.

Албански

Postproduksion

Англиски

Postproduction