Портал

Терминот во компјутерската наука се користи за да означи интернет-страница којашто се користи како влез на интернет, каде се собираат информации коишто би биле корисни за некое лице кое е заинтересирано за одредени области. Тоа може да биде портал за бизнис, вести, купување итн.

Албански

Portal

Англиски

portal