Поп-култура

Популарна или масовна култура што ги опфаќа практиките, вкусовите, верувањата, продуктите и стиловите карактеристични за одреден временски период. Се препознава во сите сфери на музиката, уметноста, литературата, танцот, филмот, телевизијата, радиото, социјалните медиуми. Претставува спој на автентичен израз и комерцијална целисходност.

Албански

Kulturë pop

Англиски

pop culture