Kulturë pop

Kulturë e njohur ose masive që i përfshin praktikat, shijet, besimet, produktet dhe stilet karakteristike për një periudhë të caktuar kohore. Njihet në të gjitha sferat: në sferën e muzikës, artit, letërsisë, vallëzimit, filmit, televizionit, radios, mediave sociale. Është bashkim i shprehjes autentike dhe komerciale.

Maqedonisht

Поп-култура

Anglisht

pop culture