Политички маркетинг

Маркетинг што се користи за политички цели, како што се кампањите на политичките партии. Политичкиот маркетинг се користи за да се даде поддршка на политичките кандидати што ги поддржува организацијата која го прави маркетингот или, пак, да го понижат или нападнат опонентот. Може да се појави во многу форми, од радиодифузни и печатени медиуми, надворешен простор, телефонски пораки, дигитален маркетинг итн.

Албански

Marketing politik

Англиски

political marketing