Пиплметар

Специјален електронски уред којшто се приклучува на телевизорот и е наменет за собирање информации за телевизиската публика. Со него се добиваат информации за гледаната програма, за времето во коешто се гледа програмата. Врз основа на овие податоци се добиваат статистички податоци, како што се рејтингот и уделот во етерот на определен телевизиски канал, а исто така се анализира и социјално-демографскиот профил на публиката.

Албански

Pipëllmetër

Англиски

People meter