Oratori

Arti i paraqitjes publike, me qëllim që të bind publikun për atë që flitet. Shkathtësia oratorike është një kombinim i teknikave të retorikës, aktrimit dhe manipulimit. Qëllimi i oratorisë është paraqitja e qëndrimeve të tij para kundërshtarëve ose para publikut, me qëllim për të mbrojtur këndvështrimin e tij, me ç’rast përdoret fjalimi i parapërgatitur dhe teknikat e teknikës së oratorisë.

Maqedonisht

Ораторство

Anglisht

Public speaking