Oksimoron

Figurë stilistike (lloj i veçantë i antitezës) që krijohet me bashkimin e dy nocioneve të kundërta, që kombinon nocione kundërthënëse. P.sh., luks modest, budalla i mençur etj.

Maqedonisht

Оксиморон

Anglisht

Oxymoron