Oligopolizim

Në kuptimin mediatik, oligopolizimi është proces i komunikimit i cili funksionon ekskluzivisht nën ndikimin e një grupi të vogël të korporatave ose subjekteve politike lidhur me ato korporata.