Operator kabllor

Operator i rrjetit të komunikimit elektronik, i cili ritransmeton pako të programit, që përbëhen nga programe të huaja dhe vendore. Ato mund të kryejnë ristransmetim vetëm në bazë të lejes së lëshuar nga organi rregullator, Agjencia e Shërbimeve Audio dhe Audiovizuale Mediatike.

Anglisht

Cable operator