Оф-тон

Говорен текст во емисија којшто се чита дополнително, надвор од теренските или од снимките во живо. Обично се користи во прилозите на вести каде што се компонира со стендап, интервјуа, анкети и слично.

Албански

Of-ton

Англиски

Voice off